Jaarverslag 2018

Meerjarenoverzicht

per 31 december

20181

2017¹

2016

2015

2014

2013

Resultaat (in duizend €)

Omzet

396.331

408.785

410.457

385.440

363.953

357.363

Brutomarge

220.907

235.861

237.107

222.215

208.653

203.185

EBITDA gecorrigeerd voor eenmalige lasten herstructurering2

624

28.493

37.528

41.115

31.284

22.272

Bedrijfsresultaat

(23.687)

15.728

26.035

30.699

23.042

12.284

Nettowinst (verlies)

(23.250)

9.525

19.015

22.559

16.860

8.198

Afschrijvingen en afwaarderingen

(16.187)

(12.559)

11.168

9.825

8.242

9.988

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

18

15.686

34.045

36.009

32.612

22.172

Netto-investeringen

16.804

21.177

16.209

15.372

12.207

4.633

Vermogen (in duizend €)

Balanstotaal

140.680

156.730

143.617

131.677

117.123

102.485

Eigen vermogen

46.636

70.184

76.878

75.750

68.635

57.963

Gegevens per aandeel

Winst per aandeel in €

(0,85)

0,49

0,87

1,03

0,77

0,38

Dividend in €

-

0,37

0,74

0,87

0,65

0,27

Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (in 1.000 aandelen)

21.956

21.956

21.956

21.947

21.855

21.734

Aandelenkoers ultimo jaar in €

3,60

13,24

16,90

22,48

17,20

17,61

Verhoudingsgetallen

Omzetontwikkeling

(3,0)%

1,5%

6,5%

5,9%

1,8%

(10,0)%

Brutomarge/omzet

55,7%

57,7%

57,8%

57,7%

57,3%

56,9%

EBITDA/omzet

0,2%

7,0%

9,1%

10,7%

8,6%

6,2%

Bedrijfsresultaat/omzet

(6,0)%

3,8%

6,3%

8,0%

6,3%

3,4%

Nettowinst (verlies)/omzet

(5,9)%

2,3%

4,6%

5,9%

4,6%

2,3%

Solvabiliteit

33,2%

44,8%

53,5%

57,5%

58,6%

56,6%

Overige

Aantal filialen ultimo verslagjaar

1.009

1.188

1.206

1.161

1.127

1.175

Gemiddeld aantal Fte's in verslagjaar

2.807

2.728

2.621

2.427

2.388

2.458

Omzet per Fte (in € 1.000)

141

150

157

159

152

145

  1. 1 Exclusief niet-voortgezette activiteiten.
  2. 2 Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, afwaarderingen, amortisatie en boekwaarde desinvesteringen.