Jaarverslag 2018

Algemeen

Het jaar 2018 heeft voor Beter Bed Holding veel verandering opgeleverd. De onderliggende resultaten hebben al een aantal jaren een neergaande trend laten zien en hierop is in de loop van 2018 gereageerd. Zo zijn bijna alle leiderschapsposities binnen het bedrijf gewisseld en is er een nieuwe strategie ontwikkeld. Centraal in deze strategie staat de belofte om de klanten de beste kwaliteit rust aan te bieden tegen zeer betaalbare prijzen via het kanaal dat het best bij de individuele klant past.

Als onderdeel van de strategie is een analyse gedaan naar de dynamiek en naar het veranderende klantengedrag in de markten waar Beter Bed Holding opereert. Hieruit is gebleken dat de branche waarin de Groep actief is, nog steeds attractief zijn. Zo is een interessant maatschappelijk inzicht ontstaan over het belang van een goede nachtrust. Er wordt erg veel onderzoek naar dit onderwerp gedaan door maatschappelijke en wetenschappelijke organisaties, waaruit telkenmale blijkt hoe belangrijk kwalitatief goede nachtrust voor de gezondheid en het functioneren van de mens is.

Uit de uitgebreide analyse is tevens naar voren gekomen dat Beter Bed Holding de afgelopen jaren niet voldoende heeft ingespeeld op deze veranderingen. Zo had het bedrijf een te hoge en inflexibele kostenstructuur en warende onderliggende bedrijfsstrategie en operationele processen niet meer toekomstbestendig. Ook waren het assortiment en de prijsstellingen niet competitief en sloten de on- en offline winkelbeleving niet op elkaar aan. Het netwerk van fysieke winkels, ten slotte, was gericht op het vinden van zoveel mogelijk nieuwe locaties in plaats van het creëren van een efficiënt netwerk.

Met het volledig nieuwe leiderschapsteam, dat in de loop van 2018 is aangetreden, zijn deze problemen gedurende 2018 aangepakt. Allereerst zijn de diverse lagen van het leiderschapsteam bestaande uit de Directie, Raad van Commissarissen, General Managers en hun managementteams bijna volledig vervangen.
Vervolgens is per direct een traject gestart om de bedrijven binnen Beter Bed Holding te herstructureren. Dit heeft geleid tot het stoppen van de activiteiten in Spanje, het sluiten van 172 Matratzen Concord-winkels in de Duitstalige landen, het elimineren van diverse lagen in de organisatie van alle landen, het verlagen van de voorraadstanden in alle landen en het stoppen van complexe IT-projecten die over de diverse landen heen niet op elkaar aansloten.
Voorts is in de loop van 2018 een traject gestart en opgeleverd om een nieuwe strategie te bepalen die recht doet aan de veranderende markt en het veranderende klantengedrag.

Deze strategie is gepresenteerd op de Capital Markets Day van 26 oktober 2018 en omvat onder andere:

  • Het wijzigen van het aanbod aan de klanten met vernieuwende producten.
  • Het verscherpen van prijspunten bij zowel promoties als reguliere prijzen.
  • Het bieden van het beste advies op alle momenten.
  • Nieuwe campagnes, zoals Mattress for Life als eerste internationale, commerciële programma.
  • Nieuwe omni-channel oplossingen voor de klant waar online en offline elkaar versterken;
  • Het faciliteren van de beweging naar een bedrijfscultuur waar het leveren van prestaties en het nakomen van je beloftes centraal staan.
  • De creatie van een bedrijfsmodel, waarin kostenbeheersing en efficiënte, schaalbare processen binnen alle onderdelen van Beter Bed Holding centraal staan.

De ambities die als onderdeel van de nieuwe strategie geformuleerd zijn, omvatten doelstellingen om omzet, EBITDA-marge, en nettowerkkapitaal te verbeteren en terug te keren naar duurzame, winstgevende groei. Met deze ambities en de reeds geboekte vooruitgang als gevolg van de herstructurering in 2018 en ziet Beter Bed Holding de toekomst vol vertrouwen tegemoet.