Jaarverslag 2018

Kerncijfers

in duizend €, tenzij anders vermeld

2018

2017

Financieel resultaat

Omzet1

396.331

408.785

Brutomarge¹

220.907

55,7%

235.861

57,7%

Totale bedrijfslasten¹

(244.594)

(61,7)%

(220.133)

(53,9)%

EBITDA, gecorrigeerd voor eenmalige lasten herstructurering¹,2

624

0,2%

28.493

7,0%

Nettowinst (verlies)

(23.250)

(5,9)%

9.525

2,3%

Kasstroom

(17.013)

(21.604)

Aandeel

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (in 1.000)

21.956

21.956

Dividend per aandeel in €

-

0,37

Winst per aandeel¹ in €

(0,85)

0,49

Ratio's

Solvabiliteit ultimo verslagjaar

33,2%

44,8%

Netto-rentedragende schuld/EBITDA

-3

-

Organisatie

Aantal Fte's ultimo verslagjaar

2.738

2.849

Aantal filialen ultimo verslagjaar

1.009

1.188

Aantal m² winkeloppervlakte ultimo verslagjaar

391.874

429.210

MVO

Aandeel gecertificeerde matrassen (NL / D / AT / CH)

98%

90%

Diversiteit topmanagement

26%

32%

Energieverbruik (in kWh/m²)

56,6

63,4

Klanttevredenheid (eKomi) (NL / D / ES / BE)

8,9

8,5

  1. 1 Voortgezette bedrijfsactiviteiten.
  2. 2 Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, afwaarderingen, amortisatie en boekwaarde desinvesteringen.
  3. 3 Op basis van afspraken met de bank wordt deze ratio op 31 december 2018 niet gemeten. De afspraken met de bank zijn opgenomen in toelichting 10 van de jaarrekening.