Jaarverslag 2018

Verwachtingen en vooruitzichten

De economische omstandigheden lijken gunstig te blijven in de landen waar de Groep actief is. De kwaliteit van slapen wordt als onderdeel van een gezonder en prettiger leven steeds meer onderkend. Hierin schuilt een interessant groeipotentieel voor de Groep.

De verwachting voor de Benelux is voorzichtig optimistisch en de Groep gaat ervan uit dat sneller dan de markt gegroeid zal worden. De plannen en initiatieven zoals gepland bieden voldoende vertrouwen om het marktaandeel geleidelijk te verbeteren ondanks de marktomstandigheden.

Hoewel de fase waarin het herstel in de Duitstalige landen zich bevindt nog prematuur is, heeft de Groep vertrouwen in de genomen initiatieven doch is de Groep voorzichtig over het tempo van herstel. De door het nieuwe management in het vierde kwartaal van 2018 uitgevoerde herstructurering (minder winkels, minder overhead, minder voorraad), veranderende assortimenten, actievere en agressievere marketing en veel meer focus op online moeten ervoor zorgen dat Matratzen Concord een eerste stap zet naar structureel herstel en haar positie in de Duitstalige landen verder substantieert.

De Groep is overtuigd van haarmiddellangetermijnstrategie die tijdens de Capital Markets Day gepresenteerd is. Om de belofte offer best quality rest @ affordable prices structureel waar te kunnen maken is de implementatie van de vijf strategische pijlers - customer focused value-for-money proposition, best sleep advice, seamless omni-channel experience, strong performance culture en cost leadership - van eminent belang. De middellangetermijnambities zijn een omzetgroei van 4-5% en een EBITDA-marge van 7-9%. De verwachting voor 2019 is dat de Groep een eerste stap naar deze ambities zal zetten.


Uden, 28 februari 2019

A.J.G.P.M. Kruijssen,

H.G. van den Ochtend,

CEO

CFO