Jaarverslag 2018

Het aandeel

Algemeen

De aandelen Beter Bed Holding N.V. maakten tot september 2018 deel uit van de Amsterdam Small cap Index van Euronext (AScX). Daarna is het aandeel aan de lokale fondsen index genoteerd. Het aantal uitstaande aandelen aan het einde van 2018 was 21.955.562 stuks. Aan het eind van het verslagjaar waren er geen ingekochte maar niet ingetrokken aandelen. Het aantal aandelen in portefeuille ultimo 2018 bedraagt nul. Het gemiddeld aantal aandelen voor de berekening van de winst per aandeel bedraagt 21.955.562 stuks. Het aantal aandelen voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel bedraagt eveneens 21.955.562 stuks. De winst per aandeel over 2018 van de voortgezette bedrijfsactiviteiten is € (0,85) ten opzichte van € 0,49 in 2017. De verwaterde winst per aandeel in 2018 over de voortgezette bedrijfsactiviteiten bedraagt € (0,85) ten opzichte van € 0,49 in 2017.

De aandelen Beter Bed Holding N.V. zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam met fondscode NL0000339703.