Jaarverslag 2018

Personeel, organisatie en cultuur

Per 31 december 2018 zijn 3.377 medewerkers (2.738 Fte) werkzaam binnen de Groep. Eind 2017 waren er 3.519 medewerkers (2.849 Fte). De daling van het aantal medewerkers is voornamelijk veroorzaakt door de herstructurering van Matratzen Concord en het verkopen van de Spaanse activiteiten. Daarentegen was er sprake van een toename van het aantal werknemers in België en Zweden als gevolg van het toevoegen van nieuwe winkels, de groei van het aantal logistieke medewerkers en de uitbreiding van de omni-channel activiteiten.

Als onderdeel van de nieuwe strategie wordt er binnen de diverse landen van Beter Bed Holding volop gewerkt aan het creëren van een bedrijfscultuur waarin het realiseren van afgesproken doelstellingen steeds meer gecentraliseerd wordt. Het bundelen van krachten heeft als doel te winnen in de markten waar Beter Bed Holding actief is. De benodigde winnaarsmentaliteit maakt Beter Bed Holding een aantrekkelijke werkgever waar medewerkers graag willen werken. Alle activiteiten hebben een succesvolle historie die een goede basis vormen voor een verdere doorontwikkeling van de Groep, de retailmerken en de producten. De medewerkers worden continu uitgedaagd om proactief bij te dragen aan het ontwikkelen van sterkere, multidisciplinaire teams, waarbij continue groei van diversiteit het uitgangspunt is. Ook op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen wil Beter Bed Holding met haar internationale retailmerken een onmiskenbare marktleider worden. Specifieke MVO-doelstellingen voor 2020 zijn geformuleerd. Hierop wordt actief geacteerd.

Zowel het logistieke als het verkooppersoneel wordt getraind in (product)kennis en gedrag. Daarnaast krijgen medewerkers de ruimte om individuele trainingen en opleidingen te volgen. In alle landen worden de managementposities met lokaal personeel ingevuld. Daarnaast streeft de onderneming naar een groter aantal vrouwen in managementposities. Per 31 december 2018 kent de organisatie vijf vrouwen (26%) op topmanagementposities. Het topmanagement van Beter Bed Holding omvat de Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur, General Managers en hun managementteams.

Gedurende 2018 hebben in deze toplaag veel wisselingen plaatsgevonden. Zo zijn 14 van de 19 posities opnieuw ingevuld. Bij al deze benoemingen is er vanuit een vooraf gedefinieerde rolbeschrijving gezocht naar de best passende kandidaten. Belangrijke criteria waren relevante werkervaring, diversiteit in geslacht en herkomst, diverse managementstijlen, internationale ervaringen en enthousiasme om in een organisatie te werken waar een grote herstructurering en -positionering moest gaan plaatsvinden. Hierbij is expliciet rekening gehouden met het vergroten van de diversiteit binnen het topmanagement.

Om de transformatie succesvol te kunnen doen is een proactieve, transparante, performancegedreven cultuur noodzakelijk. Het Group Leadership Team steekt hier veel energie in en gaat hierin voorop. Er wordt veel waarde gehecht aan het ontwikkelen van de lokale teams op basis van centraal gemaakte afspraken. Zo komt het Group Leadership Team maandelijks bijeen om de resultaten van de Groep en de implementatie van de strategie te bespreken en, waar nodig, aan te passen of te versnellen.