Jaarverslag 2018

Geconsolideerde
winst-en-verliesrekening

in duizend €

Toelichting

2018

2017

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

Omzet

12.

396.331

408.785

Inkoopwaarde

(175.424)

(172.924)

Brutomarge

220.907

55,7%

235.861

57,7%

Personeelskosten

13.

(110.255)

(105.820)

Afschrijvingen en afwaarderingen

15.

(16.187)

(12.559)

Overige bedrijfskosten

16.

(118.152)

(101.754)

Som der bedrijfslasten

(244.594)

(61,7)%

(220.133)

(53,9)%

Bedrijfsresultaat (EBIT)

(23.687)

(6,0)%

15.728

3,8%

Financiële baten

268

104

Financiële lasten

(1.424)

(510)

Resultaat voor belastingen

(24.843)

(6,3)%

15.322

3,7%

Belastingen

17.

6.239

(4.494)

Nettowinst (verlies) uit voortgezette activiteiten

(18.604)

(4,7)%

10.828

2,6%

Nettoverlies uit niet-voortgezette activiteiten

18.

(4.646)

(1.303)

Nettowinst (verlies)

(23.250)

(5,9)%

9.525

2,3%

Winst per aandeel

20.

Winst per aandeel in €

(1,06)

0,43

Verwaterde winst per aandeel in €

(1,06)

0,43

Winst per aandeel uit voortgezette activiteiten

20.

Winst per aandeel in €

(0,85)

0,49

Verwaterde winst per aandeel in €

(0,85)

0,49