Jaarverslag 2018

Strategie

Vijf strategische pijlers

Om de belofte offer best quality rest @ affordable prices waar te kunnen maken heeft Beter Bed Holding vijf strategische pijlers gedefinieerd.

Value-for-money proposition

Het aanbod van Beter Bed Holding aan haar klanten betreft altijd de hoogste kwaliteit producten voor gegarandeerd betaalbare prijzen. Als uitkomst van een uitgebreid onderzoek heeft Beter Bed Holding voor alle winkelformules in de diverse klantsegmenten een kleiner, maar relevanter assortiment samengesteld, inclusief nieuwe, sterke merken. Het assortiment omvat naast kwalitatief goede producten, die altijd tegen een zeer competitieve prijs aangeboden worden, exclusieve en innovatieve producten die vanwege inspirerende en scherpe aanbiedingen klanten zullen aantrekken.

Best sleep advice

Beter Bed Holding biedt haar klanten over het gehele slaapdomein het beste advies op alle momenten waarop zij hier behoefte aan hebben. Het bestaansrecht van het bedrijf wordt sinds jaar en dag ontleend aan de inzet van de medewerkers, aangezien zij de klanten naar het beste persoonlijk advies begeleiden. Vanuit deze kracht zal de onderneming, zowel online als in fysieke winkels, alle mogelijke middelen en kanalen aanspreken die de keuze van de klanten zal vereenvoudigen om hun aankopen te doen of informatie te verkrijgen.

Seamless omni-channel experience

Beter Bed Holding zal leidend zijn op digitaal gebied en in de online verkopen door slim gebruik te maken van de schaalvoordelen van de internationale Groep. Dit zal vertaald worden naar het ontwikkelen van nieuwe kennis en het lanceren van nieuwe online diensten, producten en services. Klanten zullen steeds meer naar het online kanaal bewegen en een online ervaring verwachten die gelijk is aan de ervaring in de winkels. De plannen van Beter Bed Holding zullen erin voorzien dat deze verwachting wordt waargemaakt en klanten perfect kunnen navigeren tussen de verschillende kanalen.

Strong performance culture

Beter Bed Holding ontwikkelt een bedrijfscultuur waarin het realiseren van afgesproken doelstellingen steeds meer gecentraliseerd wordt. Het bundelen van krachten heeft als doel te winnen in de markten waarin Beter Bed Holding actief is. De benodigde winnaarsmentaliteit maakt Beter Bed Holding een aantrekkelijke werkgever waar medewerkers graag willen werken. Alle bedrijfsonderdelen hebben een succesvolle historie die een goede basis vormt voor een verdere doorontwikkeling van de Groep. De medewerkers worden continu uitgedaagd om proactief bij te dragen aan het ontwikkelen van sterkere, multidisciplinaire teams waarbij continue groei van diversiteit het uitgangspunt is. Ook op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen wil Beter Bed Holding met haar internationale retailmerken een onmiskenbare marktleider worden. Specifieke MVO-doelstellingen voor 2020 zijn geformuleerd. Hierop wordt actief geacteerd.

Cost leadership

Beter Bed Holding zal een leidende speler worden in het kostenbewust opereren. Dit wordt gezien als een noodzakelijke stap om succesvol te zijn in het ‘value-for-money’ segment in het slaapdomein. Om dit te realiseren zal Beter Bed Holding haar Europese schaal optimaal gebruiken, waarbij nog meer de focus zal komen te liggen op het reduceren van kosten en het perfect uitvoeren van alle operationele en commerciële processen. Kostenefficiëntie zal nog centraler komen te staan waarbij centralisatie van activiteiten die nu lokaal worden uitgevoerd een belangrijk thema zal zijn. Alle belangrijke bedrijfsprocessen en onderliggende systemen in de organisatie zullen geanalyseerd en, waar nodig, aangepast worden. Het nieuwe Group Leadership Team zal het voortouw nemen om structurele cost leadership te realiseren.