Jaarverslag 2018

Geconsolideerd mutatieoverzicht
eigen vermogen

in duizend €

Totaal

Geplaatst kapitaal

Agio- reserve

Herwaar- derings- reserve

Reserve omreke- ningsver- schillen

Overige reserve

Onver- deelde winst

Stand 1 januari 2017

76.878

439

18.434

2.812

913

35.265

19.015

Nettowinst 2017

9.525

-

-

-

-

-

9.525

Overige componenten totaalresultaat 2017

(240)

-

-

-

(240)

-

-

Resultaatbestemming 2016

-

-

-

-

-

19.015

(19.015)

Slotdividend 2016

(8.782)

-

-

-

-

(8.782)

-

Interim-dividend 2017

(7.465)

-

-

-

-

(7.465)

-

Overboeking naar overige reserve

-

-

-

(15)

-

15

-

Kosten personeelsopties

268

-

-

-

-

268

-

Stand 31 december 2017

70.184

439

18.434

2.797

673

38.316

9.525

Nettoverlies 2018

(23.250)

-

-

-

-

-

(23.250)

Overige componenten totaalresultaat 2018

278

-

-

403

(125)

-

-

Resultaatbestemming 2017

-

-

-

-

-

9.525

(9.525)

Slotdividend 2017

(659)

-

-

-

-

(659)

-

Kosten personeelsopties

83

-

-

-

-

83

-

Stand 31 december 2018

46.636

439

18.434

3.200

548

47.265

(23.250)