Jaarverslag 2018

Geconsolideerd overzicht totaalresultaat

in duizend €

2018

2017

Bruto

Belasting

Netto

Bruto

Belasting

Netto

Winst (verlies)

(29.489)

6.239

(23.250)

14.019

(4.494)

9.525

Niet-recyclebaar:

Mutatie herwaarderingsreserve

- door herwaardering grond

295

108

403

-

-

-

Recyclebaar:

Mutatie reserve omrekeningsverschillen

(125)

-

(125)

(240)

-

(240)

Totaalresultaat

(29.319)

6.347

(22.972)

13.779

(4.494)

9.285